Cennik

Opłaty w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Sezonowym Nr 4 są pobierane na mocy Uchwały Rady Miasta  Olsztyna     Nr XII/170/11 z dnia 29 czerwca 2011 r.

 

Ø  Dzieci, młodzież i ich opiekunowie* 

Opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych

 

Cena za dobę

 

za miejsce w pokoju czteroosobowym bez łazienki

25 zł

 

Ø  Zorganizowane grupy dzieci, młodzieży i ich opiekunowie* 

Opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych

 

Cena za dobę

 

pierwsza noc

20 zł

następna noc

15 zł

 

Ø  Cennik dla innych osób 

Opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych

Cena za dobę

za miejsce w pokoju czteroosobowym bez łazienki

28 zł

 

         Na podstawie Uchwały Rady Miasta Olsztyna Nr LXVII/780/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie opłaty miejscowej, ustala się wysokość opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę   w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie miasta Olsztyna – za każdy dzień pobytu w kwocie 2,12 zł ( nie dotyczy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej). Rezerwacje noclegów przyjmowane są od osób: listownie, telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną.

* Zniżki:

 • 10% - posiadacze kart rabatowych z którymi Schronisko podpisało lub podpisze stosowne umowy, posiadacze: legitymacji PTSM, Karty Stałego Klienta SSM w Olsztynie,
 • 50% posiadacze „Złotej Odznaki PTSM” oraz odznaki „Zasłużony Działacz Turystki”,
 • Nocleg dla uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Schronisko wynosi 10 zł.

*Uwagi dotyczące opłat w Schronisku:

  • Zniżki nie kumulują się i nie dotyczą innych opłat,
  • Opiekunowie zorganizowanych grup: 1zł za nocleg (grupa 5-15 uczniów -1 opiekun, grupa    16-30 uczniów – 2 opiekunów, grupa powyżej 30 uczniów – 3 opiekunów),
  • Ceny dotyczą młodzieży szkolnej do 18 roku życia, jej opiekunów oraz starszej młodzieży wyłącznie po okazaniu legitymacji szkolnej,
  • W przypadku pobytów wielodniowych, grup zorganizowanych, stałych klientów oraz potrzeb promocyjnych (w tym w przypadku imprez organizowanych i współorganizowanych przez Schronisko) dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego może negocjować opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych,
  • Ceny zawierają podatek VAT,
  • Opłaty za pobyt w schronisku dokonywane mogą być wyłącznie przelewem na konto.

Wpłaty za nocleg oraz opłatę miejscową należy wpłacić na konto nr : 09 1020 3541 0000 5802 0291 7193

  • Dokonując rezerwacji osoba fizyczna powinna podać: imię i nazwisko, liczbę osób mających zamieszkać w schronisku, datę i godzinę przyjazdu, datę i godzinę wyjazdu oraz kontakt do osoby zgłaszającej. Natomiast grupy zorganizowane: nazwę i adres szkoły (uczelni, organizacji), imię i nazwisko kierownika grupy oraz jego adres, telefon, liczbę i płeć uczestników, czas pobytu oraz dzień i godzinę przybycia.
  • Nasz  NIP  739 14 43 543 oraz  REGON  281096380.

Współpracują ze szkołą

Back to top