AZ.2230.7.2015

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Audyt energetyczny

 

 

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, ul. Żołnierska 15, 10-558 Olsztyn zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w zamówienia bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):

 

 

 

1.      Zamawiający:

 

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Żołnierska 15, 10-558 Olsztyn, NIP: 739- 14- 43- 543

 

 

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

 

1)      Zamówienie obejmuje opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania polegającego na termomodernizacji niżej wymienionych budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie:

 

-        Budynek Bursy nr 4 stanowi wolnostojący obiekt o powierzchni użytkowej= 2844 m², kubaturze= 10440m², posiadający 4 kondygnacje nadziemne i 1 podziemną.

 

-        Budynek szkoły stanowi wolnostojący obiekt o powierzchni użytkowej 4027,17 m², kubaturze= 20983,24 m², posiadający 3 kondygnacje nadziemne i 1 podziemną.

 

2)      Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w formie pisemnej dla zadania w ilości-3 egz.

 

3)      Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików „PDF” na płycie CD w ilości 2 egz.

 

4)      Zamówienie będzie realizowane zgodnie z projektem umowy.

 

3.      Termin realizacji zamówienia: 31 października 2015 r.

 

4.      Kryterium wyboru oferty - cena 100%

 

5.      Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących danych:

 

-        nazwa wykonawcy;

 

-        adres wykonawcy;

 

-        NIP wykonawcy;

 

-        REGON wykonawcy;

 

-        termin realizacji zamówienia;

 

-        okres gwarancji;

 

-        warunki płatności (preferowany przelew 14 dni);

 

-        inne istotne warunki wykonania zamówienia;

 

6.      Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 17 września 2015 r. w formie:
1) pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Żołnierska 15 lub
2) faksem na numer: 89 527 67 92 lub
3) w wersji elektronicznej na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

7.      Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Lemański (692 432 938)

 

Zamawiający zachęca do przeprowadzenia wizji lokalnej w budynku przy ul. Żołnierskiej 15 po wcześniejszym umówieniu się z os. upoważnioną do kontaktu

 

 

 

 

Żaneta Nowicka

p.o. Kierownik Gospodarczy