"Termolokata - dobra inwestycja w budownictwie"

"Termolokata - dobra inwestycja w budownictwie"
wręczenie dokumentów Europass i Certyfikatów

 

Miejska inauguracja roku szkolnego 2013/2014 z udziałem prezydenta Olsztyna p. dr. Piotra Grzymowicza,  przedstawicieli Rady Miasta, dyrektorów olsztyńskich szkół i instytucji związanych z oświatą oraz reprezentantów firm z branży budowlanej stały się dla nas doskonałą okazją na zwieńczenie działań podjętych  w naszej szkole przy wdrażaniu przedsięwzięcia  "Termolokata - dobra inwestycja w budownictwie", które realizowane było przez ZSB w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się  i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu "Leonardo da Vinci" będącego częścią Programu "Uczenie się przez całe życie”.

 

Dzięki unijnym środkom przyznanym Zespołowi Szkół Budowlanych w Olsztynie  na realizację projektu "Termolokata - dobra inwestycja w budownictwie" na przełomie maja i czerwca 2013 r. 18 -u uczniów klas trzecich Technikum Nr 4 odbyło dwutygodniowy staż  dotyczący izolowania ścian i stropodachów w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii w Cottbus (Niemcy).

Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014  p. dyrektor  Anida Samoraj  i   pan Władysław Bielski  - prezes Olsztyńskiej Izby  Budowlanej  w Olsztynie  wręczyli uczestnikom projektu dokumenty Europass  i Certyfikaty poświadczające nabyte przez nich umiejętności.  O zakresie  zagranicznego stażu  poinformowała  obecnych p. wicedyrektor Lidia Nowacka.

W/w dokumenty  wydane w językach: polskim, niemieckim i angielskim są uznawane w całej Unii Europejskiej.

Współpracują ze szkołą

Back to top