Maturalny egzamin w terminie poprawkowym


odbędzie się 20.08.2019 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie przy

ul. Jagiellońskiej 59.

Egzamin rozpocznie się o godz. 9.00 Zdający powinni zgłosić się na egzamin o godz. 8.30 z dokumentem tożsamości.