II Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

 

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie zorganizowała II Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. W mistrzostwach wystartowało  13 pięcioosobowych zespołów, w tym  nasza drużyna  reprezentowana przez:

 

 

Kacpra Rogalskiego IIIab – kapitan drużyny
Pawła Sidora IIIab,
Adriana Jokończuka IIIgd,
Bartka Zebzdę Ibd,
Adriana Szarnowskiego Ibd.

Drużyny musiały sobie poradzić na 7 stacjach z pozorowanymi wypadkami takim jak: otwarte złamanie nogi, ucięta ręka, udar, poród, czy nawet atak terrorystyczny. Nasi uczniowie radzili sobie z tymi przypadkami bardzo dobrze, w ocenie sędziów zajmując 6 miejsce.

 

Indywidualnie pucharem został wyróżniony Paweł Sidor za umiejętność najlepszego wsparcia psychicznego poszkodowanych w sytuacjach  kryzysowych.