Informacje o kursach

Informacje o kursach

 

 1.INFORMACJE OGÓLNE

 Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu oraz złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie. 

KURSY W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W OLSZTYNIE SĄ BEZPŁATNE

2.ORGANIZACJA KURSU 

- uczestnikiem kursu może być każdy kto ukończył 18 lat.

- kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

- kurs może zostać uruchomiony po zebraniu się grupy min. 20 osobowej.

- program oraz wymiar godzin kursu kwalifikacyjnego jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie.

3.PLANOWANE KURSY

NAZWA KURSU

PLANOWANY TERMIN

A.50 - Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

(02.2018 - 05.2018)

B.30 - Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji

przetargowej

(02.2018 - 06.2018)

R.26 - Wykonywanie kompozycji florystycznych

(02.2018 - 11.2018)

A.13 - Wytwarzanie wyrobów stolarskich

(04.2018 - 04.2019)

R.21 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

(04.2018  - 11.2018)

B.5 - Montaż systemów suchej zabudowy

(05.2018 - 12.2018)

B.9 - Wykonywanie robót związanych z montażem
i remontem instalacji sanitarnych

(09.2018- 03.2019)

 

4.DOSTĘPNE KURSY

W związku z dużym zainteresowaniem przewidujemy możliwość zorganizowania innych kursów niż wyżej wymienione. Pełna oferta kursów do pobrania -  /pobierz/

Dokumenty wymienione poniżej można składać na bieżąco.

 

5.REKRUTACJA

-Kwestionariusz słuchacza    /pobierz/
-Podanie o przyjęcie na kurs /pobierz/
-Załącznik 1 – tabela z kryteriami dodatkowymi /pobierz/
-Regulamin kursów /pobierz/

6.LOGOWANIE DO MOODLE /zobacz/

7.INFORMACJE O EGZAMINACH ZAWODOWYCH  /zobacz/  

Współpracują ze szkołą

Back to top