Pisemne egzaminy poprawkowe

 

Pisemne egzaminy poprawkowe rozpoczną się o godz. 9.00 26.08.2019 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 59.

Ustne egzaminy poprawkowe rozpoczną się o godz. 9.00 27.08.2019 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, przy ul. Jagiellońskiej 59.

Egzaminy poprawkowe z przedmiotów zawodowych w kształceniu praktycznym odbędą się w warsztatach szkolnych ZSB przy ul. Żołnierskiej 15 w Olsztynie. Egzaminy rozpoczną się o godz. 9.00 26.08.2019 roku.