Harmonogram kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna edycja II 16.02.2018r.-13.05.2018r.

Harmonogram kwalifikacyjnego kursu zawodowego
A.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna 
edycja II 16.02.2018r.-13.05.2018r.

 

nr zjazdu

terminy

piątek

16:00-19:45

sobota

8:00-16:00

niedziela

8:00-16:00

1.       

16-18.02.2018r.

Procesy technologiczne

A.Duliszewska

Dokumentacja techniczna

E.Florkowska-Hamera

Monitorowanie eksploatacji maszyn i urządzeń, CNC

gr.I –  A.Kubuj

gr.II –  H.Kordasz

2.       

23-25.02.2018r.

Monitorowanie procesu technologicznego

gr.I –  J.Sokołowski

gr.II –  A.Sokołowska

Monitorowanie procesu technologicznego

gr.I –  J.Sokołowski

gr.II –  A.Sokołowska

Dokumentacja techniczna

E.Florkowska-Hamera

3.       

9-11.03. 2018r.

Procesy technologiczne

A.Duliszewska

 

Procesy technologiczne

A.Duliszewska

Monitorowanie eksploatacji maszyn i urządzeń, CNC

gr.I –  A.Kubuj

gr.II –  H.Kordasz

4.       

23-25.03.2018r.

Język obcy ukierunkowany zawodowo

A.Lichy

Monitorowanie procesu technologicznego

gr.I –  J.Sokołowski

gr.II –  A.Sokołowska

Procesy technologiczne

A.Duliszewska

5.       

13-15.04.2018r.

Dokumentacja praktyczna

gr.I – J. Sokołowski – do 19:00 Dokumentacja praktyczna

gr.II – H.Kordasz – do 19:00

Monitorowanie procesu technologicznego

gr.I –  J.Sokołowski

gr.II –  A.Sokołowska

Laboratorium

gr.I-E.Florkowska-Hamera

do 16:45

Dokumentacja praktyczna

gr.II – H.Kordasz

6.       

11-13.05.2018r.

Monitorowanie eksploatacji maszyn i urządzeń, CNC

gr.I –  A.Kubuj

             gr.II –  H.Kordasz

Monitorowanie eksploatacji maszyn i urządzeń, CNC

gr.I –  A.Kubuj

gr.II –  H.Kordasz* Informacje o salach na zajęcia będą wywieszone w portierni szkoły na poszczególnych zjazdach.  

 

Laboratorium

gr.II-E.Florkowska-Hamera

do 16:45

Dokumentacja praktyczna

gr.I – J. Sokołowski

 

Współpracują ze szkołą

Back to top