Harmonogram kursu R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych Edycja IV 16.02.2018r.-25.11.2018r.

Harmonogram kwalifikacyjnego kursu zawodowego
R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych
Edycja IV 16.02.2018r.-25.11.2018r.

nr zjazdu

terminy

piątek

16:00-19:45

sobota

8:16:00

niedziela

8:00-16:00

1.       

16-18.02.2018r.

Materiałoznawstwo nieroślinne

M. Bigus

Przedsiębiorstwo florystyczne

M. Szabla

Materiałoznawstwo roślinne

M. Bigus do 16:45

2.       

23-25.02.2018r.

Kompozycje florystyczne
D. Urbanowicz

Organizacja stanowiska (MŁ/KZ) 8:00-13:00

Wykonywanie wyrobów okolicznościowych (MŁ/KZ)

3.       

9-11.03.2018r.

Język obcy ukierunkowany zawodowo A.Lichy

Kompozycje florystyczne
D. Urbanowicz

Kompozycje florystyczne
D. Urbanowicz

4.       

23-25.03.2018r.

Wykonywanie wyrobów okolicznościowych (MŁ/KZ)

Wykonywanie wyrobów okolicznościowych (MŁ/KZ)

Wykonywanie aranżacji z roślin rosnących (MŁ/DU)

5.       

21-22.04.2018r.

Kompozycje florystyczne

D. Urbanowicz

Wykonywanie wyrobów okolicznościowych (MŁ/KZ)

Wykonywanie dekoracji wnętrz (MŁ/MC)

6.       

11-13.05.2018r.

Wykonywanie kompozycji w naczyniach (MŁ/MB)
do 20:30

Wykonywanie kompozycji w naczyniach (MŁ/MB)

Wykonywanie kompozycji w naczyniach (MŁ/MB)

7.       

25-27.05.2018r.

Materiałoznawstwo roślinne

M. Bigus

Materiałoznawstwo roślinne

M. Bigus

Środki wyrazu twórczego

M. Czaus

8.       

8-10.06.2018r.

Wykonywanie wyrobów okolicznościowych (MŁ/KZ)

16:00-20:30

Wykonywanie wyrobów okolicznościowych (MŁ/KZ)

Wykonywanie dekoracji wnętrz (MŁ/MC)

9.       

15-17.06.2018r.

Kulturowe podstawy florystyki

M. Czaus

Wykonywanie wyrobów okolicznościowych (MŁ/KZ) do 16:45

Wykonywanie wyrobów okolicznościowych (MŁ/KZ)

10.    

7-9.09.2018r.

Kulturowe podstawy florystyki

M. Czaus

Wykonywanie kompozycji w naczyniach (MŁ/MB)

Wykonywanie dekoracji wnętrz (MŁ/MC)

11.    

21-23.09.2018r.

Wykonywanie aranżacji z roślin rosnących (MŁ/DU)

Wykonywanie aranżacji z roślin rosnących (MŁ/DU)

do 16:45

Wykonywanie dekoracji wnętrz (MŁ/MC)

12.    

5-7.10.2018r.r.

Sprzedaż we florystyce

M. Szabla grupa II

do 18:15

Kompozycje florystyczne

D. Urbanowicz

Sprzedaż we florystyce

M. Szabla grupa I

13.    

12-14.10.2018r.

Kulturowe podstawy florystyki

M. Czaus

Wykonywanie wyrobów okolicznościowych (MŁ/KZ)

Wykonywanie wyrobów okolicznościowych (MŁ/KZ)

14.    

26-28.10.2018r.

Wykonywanie dekoracji wnętrz (MŁ/MC) do 20:30

Wykonywanie wyrobów okolicznościowych (MŁ/KZ)

Wykonywanie wyrobów okolicznościowych (MŁ/KZ)

15.    

16-18.11.2018

Wykonywanie aranżacji z roślin rosnących (MŁ/DU) do 20:30

Wykonywanie dekoracji wnętrz (MŁ/MC)

Wykonywanie dekoracji wnętrz (MŁ/MC)

16.    

23-25.11.2018

Sprzedaż we florystyce

M. Szabla grupa I

do 18:15

Środki wyrazu twórczego

M. Czaus

Sprzedaż we florystyce

M. Szabla grupa II

*Sale na zajęcia będą każdorazowo wywieszane w portierni szkoły.

Współpracują ze szkołą

Back to top