DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

W celu rekrutacji  - prosimy pobrać i wypełnić następujące załączniki:

    1. Kwestionariusz

    2. Podanie

 

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu ZSB przy ulicy Żołnierskiej 15.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem.

 

Inne dokumenty:

    1. Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego