Harmonogram kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu Edycja (14.09.2018r.-12.05.2019r.)

Harmonogram kwalifikacyjnego kursu zawodowego

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Edycja   (14.09.2018r.-12.05.2019r.)

 

nr zjazdu

terminy

piątek

16:00-19:45

sobota

8:00-16:00

niedziela

8:00-16:00

1.        

14-15.09.2018r.

Projektowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu

D. Urbanowicz

Urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

M. Szabla

 

2.        

19-21.10.2018r.

Rośliny ozdobne

M. Bigus

Ochrona i kształtowanie krajobrazu

D. Urbanowicz

 

3.        

09-10.11.2018r.

Język obcy zawodowy

A. Lichy

Rośliny ozdobne

M. Bigus

 

4.        

16-18.11.2018r.

Ochrona i kształtowanie krajobrazu D. Urbanowicz

Eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów

grupa I A. Steranka,

grupa II M. Czaus

Projektowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu

D. Urbanowicz

5.        

1-2.12.2018r.

Rośliny ozdobne

M. Bigus

Organizacja prac w urządzaniu i pielęgnacji roślin ozdobnych

grupa I M. Łoś

grupa II M. Czaus

Projektowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu

D. Urbanowicz

6.        

7-9.12.2018r.

Rośliny ozdobne

M. Bigus

Urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

M. Szabla

Aranżacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

grupa I M. Bigus

grupa II M. Szabla

7.        

14-16.12.2018r.

Rośliny ozdobne

M. Bigus

Organizacja prac w urządzaniu i pielęgnacji roślin ozdobnych

grupa I M. Łoś

grupa II M. Czaus

Organizacja prac w urządzaniu i pielęgnacji roślin ozdobnych

grupa I M. Łoś

grupa II M. Czaus

8.        

4-6.01.2019r.

Ochrona i kształtowanie krajobrazu

D. Urbanowicz

Projektowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu

D. Urbanowicz

 

9.        

11-13.01.2019r.

Rośliny ozdobne

M. Bigus

Rośliny ozdobne

M. Bigus

Urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

M. Szabla

10.     

18-20.01.2019r.

 

Organizacja prac w urządzaniu i pielęgnacji roślin ozdobnych

grupa I M. Łoś

grupa II M. Czaus

Aranżacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

grupa I M. Bigus

grupa II M. Szabla

11.     

1-3.02.2019r.

Ochrona i kształtowanie krajobrazu D. Urbanowicz

Eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów

grupa I A. Steranka,

grupa II M. Czaus

do 17:30

Organizacja prac w urządzaniu i pielęgnacji roślin ozdobnych

grupa I M. Łoś

grupa II M. Czaus

12.     

8-10.02.2019r.

Rośliny ozdobne

M. Bigus

Miernictwo grupa I A. Mickiewicz

Aranżacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

grupa II M. Szabla

Aranżacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

grupa I M. Bigus

grupa II M. Szabla

13.     

15-17.02.2019r.

Rośliny ozdobne

M. Bigus

Miernictwo grupa II A. Mickiewicz

Aranżacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

grupa I M. Bigus

Organizacja prac w urządzaniu i pielęgnacji roślin ozdobnych

grupa I M. Łoś

grupa II M. Czaus

14.     

1-3.03.2019r.

Urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

M. Szabla

Eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów

grupa I A. Steranka,

grupa II M. Czaus

do 17:30

Organizacja prac w urządzaniu i pielęgnacji roślin ozdobnych

grupa I M. Łoś

grupa II M. Czaus

15.     

8-10.03.2019r.

Projektowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu

D. Urbanowicz

Aranżacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

grupa I M. Bigus

grupa II M. Szabla

Organizacja prac w urządzaniu i pielęgnacji roślin ozdobnych

grupa I M. Łoś

grupa II M. Czaus

16.     

22-24.03.2019r.

Eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów

grupa I A. Steranka,

grupa II M. Czaus

Urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

M. Szabla

Aranżacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

grupa I M. Bigus

grupa II M. Szabla

17.     

29-31.03.2019r.

Rośliny ozdobne

M. Bigus

Aranżacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

grupa I M. Bigus

grupa II M. Szabla

Eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów

grupa I A. Steranka,

grupa II M. Czaus

do 16:45

18.     

5-7.04.2019r.

Rośliny ozdobne

M. Bigus

Aranżacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

grupa I M. Bigus

grupa II M. Szabla

Organizacja prac w urządzaniu i pielęgnacji roślin ozdobnych

grupa I M. Łoś

grupa II M. Czaus

19.     

26-28.04.2019r.

Projektowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu

D. Urbanowicz

Aranżacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

grupa I M. Bigus

grupa II M. Szabla

Organizacja prac w urządzaniu i pielęgnacji roślin ozdobnych

grupa I M. Łoś

grupa II M. Czaus

20.     

10-12.05.2019r.

Projektowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu

D. Urbanowicz

Organizacja prac w urządzaniu i pielęgnacji roślin ozdobnych

grupa I M. Łoś

grupa II M. Czaus

Aranżacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

grupa I M. Bigus

grupa II M. Szabla

 

* Informacje o salach na zajęcia będą wywieszone na portierni szkoły na poszczególnych zjazdach. 

Współpracują ze szkołą

Back to top