KURSY KWALIFIKACYJNE  

Tytuł Odsłony
Harmonogram kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej Edycja II (28.09.2018r.-12.05.2019r.) 16
Harmonogram kwalifikacyjnego kursu zawodowego B.30 - Sporządzanie kosztorysów i dokumentacji przetargowej edycja XIV (21.09.2018 – 19.01.2019) 488
Harmonogram kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich Stolarz symbol cyfrowy 752205 Edycja V (20.04.2018 – 28.04.2019) 241
Harmonogram kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna edycja II 16.02.2018r.-13.05.2018r. 430
Harmonogram kursu R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych Edycja IV 16.02.2018r.-25.11.2018r. 473
Harmonogram kwalifikacyjnego kursu zawodowego B.9 (29.09.2017r. - 19.05.2018r.) 625
Harmonogram kursu R4 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej (od 29.09.2017r. do 06.2018r.) 1073
Harmonogram kwalifikacyjnego kursu zawodowego B.30 Sporządzanie kosztorysów i dokumentacji przetargowej (29.09.2017r. - 19.01.2018r.) 540
Harmonogram kursu A.10. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych (2.12.2016- 26.11.2017) 547
Harmonogram kursu B.8.Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych (1.04.2017 - 26.11.2017) 840
Harmonogram kursu R.21 . Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (III edycja) 31.03.2017r - 3.12.2017r 824
Harmonogram kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych Edycja IV 16.02.2018r.-25.11.2018r. 896
Harmonogram kursu B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (25.11.2016- 26.11.2017) 959
Harmonogram kursu A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich (25.11.2016- 26.11.2017) 1505
Dokumenty do pobrania - kursy 12703

Współpracują ze szkołą

Back to top