Kurs - Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

 

Kwalifikacja B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych to jedna z trzech kwalifikacji w zawodzie technik urządzeń sanitarnych i jedna z dwóch kwalifikacji w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

 

 

Czas trwania kursu w systemie zaocznym: 7 miesięcy

Adresaci kursu: Osoby pełnoletnie

Cele szkolenia:

·         Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

·         wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych

·         wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci gazowych

·         wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych

Miejsce szkolenia: 

·         zajęcia teoretyczne - Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie;

·         zajęcia praktyczne - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie;

·         część zajęć teoretycznych prowadzona będzie metodą e-learingową.

Materiały sanitarne wykorzystywane do przeprowadzenia zajęć praktycznych są bezpłatne

Rezultaty szkolenia:

·         zaświadczenie o ukończeniu kursu;

·         możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;

·         absolwent kursu kwalifikacyjnego w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych B.8.Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych ipo potwierdzeniu kwalifikacjiB.9. Wykonywanie robót związanych
z montażem remontem instalacji  sanitarnych
może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń sanitarnych, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego (Europass w języku angielskim).

Dokumenty do pobrania

Współpracują ze szkołą

Back to top