Kurs - Wykonywanie kompozycji florystycznych


R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

 Kwalifikacja R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych to jedyna kwalifikacja w zawodzie florysta.

 

Czas trwania kursu w systemie zaocznym: 6 miesięcy

Adresaci kursu: Osoby pełnoletnie

Cele szkolenia: 

  • ·         Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • ·         projektowania dekoracji roślinnych;
  • ·         wykonywania dekoracji roślinnych;
  • ·         aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.

 

Miejsce szkolenia:

·         Zajęcia teoretyczne - Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie ul. Żołnierska 15

·         Zajęcia praktyczne - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych
Olsztynie ul. Żołnierska 15

·         Część zajęć teoretycznych prowadzona będzie metodą e-learningową

·         Materiały do kompozycji florystycznych  wykorzystywane do przeprowadzenia zajęć praktycznych są bezpłatne

Rezultaty szkolenia:

  • ·         Zaświadczenie o ukończeniu kursu
  • ·         Możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację w kwalifikacji R.26.Wykonywanie kompozycji florystycznych i uzyskanie tytułu zawodowego florysty (Europass w języku angielskim).

 

Dokumenty do pobrania

Współpracują ze szkołą

Back to top