Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Technikum nr 4; Branżowa Szkoła I stopnia nr 4

DATA

TEMAT

03.09.2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

02.11. 2018

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – Technikum; BS

22.11.2018

Spotkania z rodzicami

18.12.2018

Wystawianie ocen - oceny klasyfikacyjne śródroczne:

 - klasy programowo najwyższe Technikum nr 4

20.12.2018

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja za I semestr klasy programowo najwyższe Technikum nr 4

21.12.2018

Zakończenie semestru I – klasy programowo najwyższe Technikum nr 4

23.12.2018– 31.12.2018

Zimowa przerwa świąteczna

09.01.2019 (model „d”);

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie -etap praktyczny

10.01.2019

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Technikum; BS

15.01.2019

Wystawiania ocen - oceny klasyfikacyjne śródroczne:

 - klasy I-III

17.01.2019

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja za I semestr  klas I – III

Spotkanie z rodzicami - wszystkie klasy - spotkanie semestralne

11.01- 16.02. 2019

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  - etap praktyczny - według harmonogramu OKE

21.01.2019 – 3.02.2019

ferie zimowe

13.03.2019

Wystawianie ocen - oceny przewidywane:

 klasy programowo najwyższe Technikum nr 4

14.03.2019

Spotkanie z rodzicami –wszystkie klasy (klasy czwarte oceny przewidywane klasy programowo najwyższe Technikum nr 4)

kwiecień 2019

Rekolekcje Wielkopostne

18.04.2019 – 23.04.2019

wiosenna przerwa świąteczna,

15.04.2019

Wystawianie ocen - oceny klasyfikacyjne roczne:

 - klasy programowo najwyższe Technikum nr 4

16.04.2019

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja i promocja uczniów klas programowo najwyższych Technikum nr 4

26.04.2019

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - klasy programowo najwyższe Technikum nr 4

2.05. 2019

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – Technikum; BS

6.05.2019

7.05.2019

8.05.2019

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – Technikum; BS

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – Technikum

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – Technikum

06.05.2019 – 25.05.2019

Egzaminy maturalne - pisemny i ustny

14.05.2018

Wystawianie ocen – oceny przewidywane:

 - klasy I-III

16.05.2018

Spotkanie z rodzicami – klasy pozostałe (oceny przewidywane)

14.06.2019

Wystawianie ocen – oceny klasyfikacyjne roczne:

 - klasy I-III

17.06.2019

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja i promocja uczniów  klas I – III

17.06.2019 (model „d”);

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  - etap praktyczny - według harmonogramu OKE

18.06.2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – Technikum; BS

19.06.2018

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – Technikum; BS

21.06.2019

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - klasy I - III

20.08.2019 – część pisemna

20-21.08.2018 – część ustna

Egzaminy maturalne - poprawkowe (pisemny, ustny)

21.06-4.07.2019

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  - etap praktyczny - według harmonogramu OKE

22.06.2019 – 31.08.2019

Ferie letnie

26-27.08.2019

Egzaminy poprawkowe