Historia warsztatów 2

„Czym jest historia?

Echem przeszłości odbitym przez przyszłość.

Odblaskiem przyszłości rzuconym w przeszłość.” 

                                               Victor Hugo 

WARSZTATY SZKOLNE WCZORAJ I DZIŚ

 

Historia Warsztatów Szkolnych  przy  Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie sięga lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. To wówczas, w roku szkolnym 1962/63, po raz pierwszy nasi uczniowie uzyskali możliwość odbywania zajęć praktycznych na terenie szkoły.

 

Droga dojazdowa i plac budowy  warsztatów szkolnych w latach 1962 – 1964.

 

Droga dojazdowa i plac budowy  warsztatów szkolnych w latach 1962 – 1964.

Plac budowy  warsztatów szkolnych w latach 1962 – 1964. 

 

Początkowo zaplecze dydaktyczne placówki było bardzo skromne. Z biegiem lat, gdy liczba uczniów ZSB się zwiększała, zaczęto dostosowywać warsztaty do zachodzących zmian. 

Pracownie Warsztatów szkolnych przed modernizacją.

 

Dzięki  środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 2006 roku  zakupiono profesjonalny sprzęt do praktycznej nauki zawodu wart ponad 160 tysięcy złotych.

Obecnie Warsztaty Szkolne stanowią nowoczesną bazę szkoleniową. 

We wrześniu 2010 roku rozpoczął się kapitalny remont funkcjonujących warsztatów, którego głównym celem była poprawa infrastruktury technicznej oraz podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania. Kwota przeznaczona na remont i doposażenie wyniosła około 4.249.000,00zł.

 

Warsztaty szkolne przed  remontem i  po remoncie.

Warsztaty szkolne przed  remontem i  po remoncie.

 

Stary i nowoczesny park maszynowy. 

 Stary i nowoczesny park maszynowy.

 Wyeksploatowane strugnice i nowoczesne stoły warsztatowe

Laboratorium drogowo – drzewne.

 

Dzięki wyposażeniu pracowni i laboratoriów w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie budynku warsztatów w najnowocześniejsze urządzenia”, uczniowie mają szansę poznać aktualne technologie stosowane wbranży budowlanej i stolarskiej. Wiedząc, jak ważne jest wsparcie nauczania teoretycznego odpowiednim kształceniem praktycznym, staramy się, aby nasi  uczniowie, pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, zdobyli jak najwszechstronniejsze doświadczenie zawodowe.

 

 

Współpracują ze szkołą

Back to top