Prace nad modelem rzeźby młodoglacjalnej

Uczniowie klas czwartych  Jakub i Bartosz podjęli się bardzo ciekawego zadania – wykonanie modelu rzeźby młodoglacjalnej czyli polodowcowej. Obszar woj. warmińsko- mazurskiego to teren o charakterystycznej rzeźbie młodoglacjalnej.  Uczniowie do wykonania zadania musieli przygotować się  merytorycznie - z zakresu wiedzy geograficznej, a także od strony technicznej- z jakich materiałów, jaka technologię zastosować do wykonania modelu. Model rzeźby młodoglacjalnej będzie pomocą dydaktyczną na lekcjach geografii i elementem Geoogrodu. Pomoże zrozumieć,  jak w procesach egzogenicznych kształtowała się powierzchnia Ziemi na Pojezierzu Mazurskim czyli w regionie naszego zamieszkania. Do wykonania modelu wykorzystują różnego rodzaju materiały budowlane: płyty WIM Platte, masy uszczelniające, zaprawy wodoszczelne itp.

Uczniowie systematycznie i cierpliwie pracują nad projektem, poświęcając na to swój wolny czas.

Prace związane z tworzeniem Geoogrodu

 

W ostatnich kilku tygodniach uczniowie naszej szkoły wykonywali prace związane z tworzeniem Geoogrodu, między innymi:

Dołóż swój kamień do Geoogrodu!

 

Na działce położonej przy Bursie Nr 4 wyznaczyliśmy miejsce na zbiórkę kamieni.

Została również zamontowana tablica informacyjna o powstającym Geoogrodzie przy ZSB w Olsztynie.

Zachęcamy wszystkich  uczniów naszej szkoły do wzięcia  udział akcji : dołóż swój kamień do Geoogrodu.

Zapraszamy również nauczycieli i pracowników szkoły  do udziału w kolekcjonowaniu kamieni na potrzeby lapidarium.

 

Dodatkowe informacje  u nauczyciela geografii.

Terenowe ćwiczenia geodezyjne.

Uczniowie klasy 2g/m kształcący się w zawodzie technik geodeta podczas ćwiczeń terenowych z geodezji (9 październik 2015r.) dokonali pomiaru sytuacyjno-wysokościowego głazów za pomocą instrumentów geodezyjnych zwanych tachimetrami przy ulicy Obiegowej. W wyniku pomiaru powstanie opracowanie zawierające obliczone współrzędne, szkic sytuacyjny przedstawiający fragment terenu dookoła głazów oraz mapa mierzonego obszaru.

Powstaje geoogród przy Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie.

 

Od września 2015r rozpoczęliśmy prace związane z realizacją  projektu „Geoogród przy Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie” z zakresu działalności ekologicznej, priorytet 1:  Georóżnorodność  Warmii i Mazur. Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i wsparciu Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie.

Zajęcia terenowe: Krajobraz  polodowcowy Pojezierza Mazurskiego.

Na początku października uczniowie klasy 2g/m  byli na wycieczce integracyjno  - dydaktycznej w gospodarstwie agroturystycznym "U Kojrysa". Uczniowie mieli czas na integrację  i wypoczynek. Równocześnie  odbyły się zajęcia z geografii mające na celu zapoznanie się z charakterystycznymi cechami krajobrazu  polodowcowego Pojezierza Mazurskiego. Dokonaliśmy bezpośrednich obserwacji środowiska przyrodniczego okolic Olsztyna.
W jesiennym słońcu łatwiej było dostrzec piękno otaczającej nas  przyrody .