Powiększamy Geoogród

Od maja 2017 trwały prace związane z powiększaniem Geoogrodu poprzez zagospodarowanie kolejnej części działki.

W prace związane z realizacją projektu „Geoogród przy ZSB w Olsztynie” i realizacją tego etapu prac zaangażowani są uczniowie kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu. Podczas zajęć pozalekcyjnych aktywnie w realizację projektu włączają się uczniowie kształcący się w różnych zawodach Technikum Nr 4 i ZSZ Nr 4.

 Wykonane prace związane  z założeniem nowej części  Geoogrodu:

·       zdjęcie darni

·       uformowanie terenu

·       projektowanie aranżacji terenu zieleni

·       wyznaczenie miejsca na ścieżkę sensoryczną

·       założenie trawnika i łąki

·       przeanalizowano katalogi roślin i dokonano wyboru oraz zakupu roślin

·       nasadzenia bylin i krzewów i ich pielęgnacja

·       prowadzono zbiórkę sadzonek roślin (w akcji uczestniczyli uczniowie i pracownicy szkoły)

·       założono kwaterę dla roślin cebulowych i barwinka 

 

Efekty pracy zaczynają być widoczne.  Dziękujemy  uczniom i nauczycielem, którzy uczestniczą w realizacji projektu ekologicznego „Geoogród przy ZSB w Olsztynie” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie poprzez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej.