Terenowe ćwiczenia geodezyjne.

Uczniowie klasy 2g/m kształcący się w zawodzie technik geodeta podczas ćwiczeń terenowych z geodezji (9 październik 2015r.) dokonali pomiaru sytuacyjno-wysokościowego głazów za pomocą instrumentów geodezyjnych zwanych tachimetrami przy ulicy Obiegowej. W wyniku pomiaru powstanie opracowanie zawierające obliczone współrzędne, szkic sytuacyjny przedstawiający fragment terenu dookoła głazów oraz mapa mierzonego obszaru.

 

Głazowisko to jest elementem przyrody nieożywionej. Jeden z głazów ma imponujące rozmiary.  Głazy narzutowe są charakterystyczne dla krajobrazu młodoglacjalnego, zostały przytransportowane przez lądolód ze Skandynawii. Głazowisko  to nowy element krajobrazu w otoczeniu ZSB,  prawdopodobnie  głazy zostały odkryte podczas budowy ulicy Obiegowej.

Podczas zajęć terenowych z geodezji uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania geograficzne  związane z procesami egzogenicznymi kształtującymi powierzchnię Ziemi.

Edukacja geologiczną podczas tych zajęć to element realizacji projektu „Geoogród przy Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie”.