Gry edukacyjne pomocne w nauce

Uczennica klas 3g/m Anna Robaczek przygotowała zestaw gier edukacyjnych pomocnych
w realizacji zajęć dydaktycznych w Geoogrodzie.

Stworzona baza gier edukacyjnych z zakresu rozpoznawania roślin i skał wychodzi naprzeciw, obserwowanej u współczesnego ucznia, zmianie w sposobie komunikacji i uczenia się. Scenariusze zajęć przewidują dwa etapy lekcji: pierwszy w formie bezpośredniego spotkania w Geoogrodzie, drugi jako kontynuacja i podsumowanie zajęć z wykorzystaniem bazy gier dydaktycznych.

GEOOGRÓD przy ZSB w Olsztynie

PREZENTACJA

Powiększamy Geoogród

Od maja 2017 trwały prace związane z powiększaniem Geoogrodu poprzez zagospodarowanie kolejnej części działki.

W prace związane z realizacją projektu „Geoogród przy ZSB w Olsztynie” i realizacją tego etapu prac zaangażowani są uczniowie kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu. Podczas zajęć pozalekcyjnych aktywnie w realizację projektu włączają się uczniowie kształcący się w różnych zawodach Technikum Nr 4 i ZSZ Nr 4.

Kwitnący Geoogród

Rok temu w pierwszej części Geoogrodu zostały  posadzone rośliny ozdobne, między innymi: płomyk szydlasty,  kocimiętka Faassena, macierzanka piaskowa,  szałwia omszona, dzwonek karpacki, żurawka ogrodowa, kosaciec syberyjski,  goździk siny, rojnik murowy i inne. Efekt  tej pracy obserwujemy od wiosny, gdy rosliny „budziły się do życia”, a potem pięknie zakwitły.

W nowo powstającej części Geoogrodu  posadzone zostały różne gatunki roślin,  w najbliższych dniach  prace będą kontynuowane i zakończone.

Tworzymy  ekologiczną ścieżkę sensoryczną

W ramach realizacji projektu „Geoogród przy ZSB w Olsztynie” tworzymy nową ścieżkę sensoryczną, wykorzystujemy  materiały  naturalne  organiczne przyniesione przez uczniów i pracowników szkoły.  Do akcji zbierania materiału na ścieżkę sensoryczną przyłączyło się wielu chętnych, zebraliśmy: szyszki sosnowe, szyszki świerkowe, szyszki modrzewiowe, orzeszki bukowe, korę o różnej frakcji, zrębki, drewniane, pelet - trociny, mech, słomę, trzcinę, gałązki brzozowe, krążki  z drewna, a nawet podkłady kolejowe.

„Geoogród przy ZSB w Olsztynie”

W naszej szkole realizowany jest projekt z z zakresu edukacji ekologicznej współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie poprzez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Celem głównym  realizacji projektu edukacyjnego „Geoogród przy ZSB w Olsztynie”  z zakresu edukacji ekologicznej jest uzupełnienie bazy dydaktycznej  już istniejącej części  i powiększenie Geoogrodu poprzez zagospodarowanie kolejnej części działki.

Koniec wieńczy dzieło, czyli
otwarcie Geoogrodu przy ZSB

         12 października 2016 r. po kilkunastu miesiącach prowadzenia prac (przygotowawczych oraz wykonawczych), zaangażowania wielu uczniów                i ogromnej determinacji nauczycieli (zwłaszcza p. Reginy Urbaniak i p. Hanny Kamińskiej), mogliśmy poczuć satysfakcję z zakończenia projektu dot. stworzenia Geoogrodu przy ZSB.

GEOLOGICZNE KONKURSY FOTOGRAFICZNE

 

„Wykorzystanie skał w budownictwie dawnym i współczesnym
na Warmii i Mazurach”

  „Krajobraz polodowcowy Warmii i Mazur”

 

 

Celem głównym konkursu jest zwrócenie uwagi na: 

§  piękno przyrody młodoglacjalnej regionu ( pierwszy temat), 

§  dostrzeżenie powiązań budowy geologicznej z wykorzystywanymi materiałami budowlanymi (drugi temat).

II etap tworzenia szkolnego Geoogrodu

II etap tworzenia szkolnego Geoogrodu przy ZSB w Olsztynie w ramach projektu z zakresu edukacji ekologicznej współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie poprzez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie.

 

Celem głównym projektu jest tworzenie Geoogrodu jako  miejsca edukacji przyrodniczej, ekologicznej i zawodowej.

Działania podjęte przez uczniów

Przez sezon zimowo - wiosenny trwały prace związane z wykonaniem modelu rzeźby młodoglacjalnej, obrazującego krajobraz polodowcowy. Uczeń klasy 4ba, Jakub Arodź, wytrwale pracował nad tym projektem do końca swoich zajęć szkolnych.

Kolejna praca, jaka powstawała w tym czasie, była odpowiedzią na ogłoszony WEBQUEST pt. "Kamienna ścieżka sensoryczna". Celem tego projektu było przedstawienie propozycji ścieżki sensorycznej wkomponowanej w zagospodarowywany teren GEOOGRODU, wykonanej z materiałów stosowanych do budowy dróg. Założeniem projektowym było również to, że ścieżka miała obrazować  sposób, w jaki na przestrzeni dziejów rozwijało się budownictwo drogowe. Nad tą częścią projektu pracował Łukasz Dulisz uczeń z klasy II b. W ramach wykonywanych prac dodatkowo uczeń zaprojektował m.in.: murki z kamienia polnego i ławki ogrodowe, pokazując wykorzystanie kamienia w budowie elementów małej architektury.

Głazy narzutowe na działce szkolnej – eratyki

Jesienią zostały przywiezione skały do szkolnego Geoogrodu. Jest  to specjalnie dobrana kolekcja skał pozyskana z podolsztyńskiej Żwirowni w Ługwałdzie. Wśród ciekawych okazów narzutniaków można wyróżnić: gnejs oczkowy, gnejs z granatami, diabaz, piaskowiec, bazalt, granit rapakiwi, porfir i inne.

Kolekcja skał będzie wykorzystana jako pomoc dydaktyczna na lekcji geografii, jak również na zajęciach z przedmiotów zawodowych w klasach technik budownictwa, technik drogownictwa i technik architektury krajobrazu.