Doradca zawodowy

DORADCA ZAWODOWY
w Zespole Szkół Budowlanych
im. Żołnierzy Armii Krajowej
w Olsztynie

 

Godziny pracy
w roku szkolnym 2017/2018

 

Poniedziałek

1000- 1400

Wtorek

930- 1500  

Środa

 

Czwartek

Piątek

 800- 1130

 

Główne zadania  szkolnego doradcy zawodowego:

·       udzielanie informacji edukacyjnej i zawodowej,

·       pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego,

·       przedstawienie możliwości nabywania kwalifikacji zawodowych w trakcie nauki w szkole,

·       wskazywanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych w systemie pozaoświatowym,

·       kształtowanie umiejętności poruszania się na rynku pracy / poszukiwanie i utrzymanie pracy oraz radzenie sobie w sytuacjach trudnych: poszukiwanie pierwszej pracy, bezrobocie, mobilność zawodowa, ograniczenia zdrowotne/,

·       kształtowanie umiejętności świadomego wyboru i poszukiwania pracy,

 

·       kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno- zawodowego i kontynuacji nauki w szkołach wyższych, szkołach policealnych lub w systemie kształcenia ustawicznego.

Współpracują ze szkołą

Back to top