procedury ZSB 2017

              PROCEDURY               
ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH
im. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
w OLSZTYNIE

  

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego
lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych

 

 

Procedura organizowania zajęć praktycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpracują ze szkołą

Back to top