Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Projekt z zakresu edukacji ekologicznej „Geoogród  przy ZSB w Olsztynie” jest realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie w okresie
od kwietnia do czerwca 2017 roku.

Otrzymana wysokość dofinansowania to 3 000,00 zł.

Otrzymane środki przeznaczone są na zakup roślin ozdobnych, montaż elementów małej architektury i tablice dydaktyczne.

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za pośrednictwem Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

www.wfosigw.olsztyn.pl

Celem głównym  realizacji projektu edukacyjnego „Geoogród przy ZSB w Olsztynie” 
z zakresu edukacji ekologicznej jest uzupełnienie bazy dydaktycznej  już istniejącej części 
i powiększenie Geoogrodu poprzez zagospodarowanie kolejnej części działki.

 

Projekt jest kontynuacją i uzupełnieniem zadań realizowanych jesienią 2015 i wiosną 2016  podczas realizacji projektu „Geoogród przy ZSB w Olsztynie”.

 

Projekt składa się z kilku części:

1.      Uzupełnienie istniejącej części Geoogrodu (uzupełnienie bazy dydaktycznej i stała pielęgnacja ogrodu).

 

2.      Zagospodarowanie drugiej części działki i powiększenie Geoogrodu, realizowane działania to m.in.: 

 

·         Przygotowanie terenu

·         tworzenie ścieżki sensorycznej z różnych materiałów naturalnych

·         założenie trawnika i łąki,

·         nasadzenie roślin ozdobnych

·         montaż stolika do gry w szachy,

·         założenie kwatery dla roślin cebulowych,

·         wyznaczenie kierunku północy i w trwały sposób oznakowanie,

·         zbiórka: materiałów na ścieżkę sensoryczną i  bylin.

 

3.      Współorganizacja i przeprowadzenie  konkursu „Nadanie nazwy  grupie głazów narzutowych położonych u zbiegu ulicy Obiegowej i alei Marszałka Józefa Piłsudskiego w Olsztynie”

 

4.      Opracowanie materiałów dydaktycznych pomocnych do realizacji zajęć
w Geoogrodzie dla uczniów ZSB z zakresu przedmiotów przyrodniczych
i zawodowych, a także podczas zajęć otwartych  dla młodzieży z innych szkół.

 

Geoogród to rodzaj ogrodu dydaktycznego eksponującego - przeznaczonego
do prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczej, ekologicznej i zawodowej.